|Maanmittaus ja kartoitus| |Suunnittelu ja neuvonta| |Asiakirjaselvitykset| |Ympäristönäytteenotto| |Yhteystiedot|

Maanmittaus- ja kartoitustyöt

Laskennassa ja kartanvalmistuksessa käytämme mm. 3D-Win-ohjelmistoa. Maastomittauksissa käytämme nykyaikaisia robotti-, takymetri- ja GPS-laitteita (virtuaaliverkko).

Kaavan pohjakartoitusten, maastomallien ja määräalojen pyykitysten lisäksi suoritamme maanrakennus- ja kunnallisteknisiä mittauksia. Suoritamme maakaapelien sekä vesi- ja viemärijohtojen sijaintimittauksia ja laadimme näistä karttoja.

Rinteentie 47, 24240 Salo | Puh: 02-731 9971 | Email: info@maanmittauspalvelu.com